Chính sách bảo mật

1 THÔNG TIN THU THẬP VÀ PHƯƠNG TIỆN THU THẬP

Chúng tôi thu thập các thông tin sau về bạn:

1.1 Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi hoặc đăng ký tài khoản với chúng tôi, thông tin này có thể bao gồm tên và họ, ngày sinh, thông tin thẻ tín dụng, tên người dùng và mật khẩu, bằng chứng về tuổi và danh tính, địa chỉ thanh toán, nhà địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại hoặc thông tin liên lạc khác;

1.2 Thông tin kỹ thuật về thiết bị của bạn và nền tảng, chẳng hạn như thông tin quản trị và lưu lượng, bao gồm nhưng không giới hạn ở: địa chỉ IP nguồn, thời gian truy cập, ngày truy cập, loại phát minh, trang web đã truy cập, sử dụng ngôn ngữ, vị trí của bạn, theo dõi chuyển vùng, báo cáo sự cố phần mềm và loại trình duyệt được sử dụng. Thông tin này rất cần thiết cho việc cung cấp và chất lượng Dịch vụ.

1.3 Hồ sơ công khai của bạn, bao gồm, tên, ảnh và các thông tin khác mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi bạn thích, đăng hoặc tương tác với các trang truyền thông xã hội của chúng tôi như Facebook, Twitter và Google+.

1.4 Chúng tôi lưu giữ hồ sơ liên lạc khi bạn liên hệ với chúng tôi hoặc tương tác với chúng tôi, bao gồm qua e-mail, thư, tin nhắn văn bản (SMS), trực tuyến, nhắn tin Ứng dụng như WhatsApp và Skype, điện thoại hoặc chức năng trò chuyện trực tiếp trên Trang web của chúng tôi;

1.5 Thông tin khác từ cơ sở dữ liệu của bên thứ ba để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý và quy định của chúng tôi;

1.6 Chúng tôi cũng có thể nhận thông tin cá nhân của bạn từ các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ trực tuyến như dịch vụ thanh khoản tài chính và chia sẻ và từ danh sách khách hàng có được hợp pháp từ các nhà cung cấp bên thứ ba;

1.7 Chúng tôi có thể thu thập thêm thông tin về bạn nơi bạn cung cấp thông tin đó cho chúng tôi thông qua việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

2. THÔNG TIN SỬ DỤNG VÀ CƠ SỞ PHÁP LÝ

2.1 Để cung cấp dịch vụ được yêu cầu hoặc thực hiện hợp đồng với bạn:

 • Cung cấp hỗ trợ khách hàng và tin nhắn dịch vụ, bao gồm các tin nhắn yêu cầu phản hồi của bạn về các dịch vụ của chúng tôi và thông báo cho bạn về các thay đổi đối với trang web, dịch vụ của chúng tôi hoặc các thay đổi đối với các điều khoản, điều kiện và chính sách của chúng tôi.
 • Để tiến hành đánh giá bảo mật bất cứ lúc nào để xác thực danh tính, tuổi của bạn, thông tin đăng ký do bạn cung cấp và để xác minh việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi và các giao dịch tài chính của bạn do vi phạm Điều khoản và Điều kiện chung của chúng tôi và của luật áp dụng. Ví dụ, đánh giá bảo mật có thể bao gồm, yêu cầu báo cáo tín dụng và / hoặc xác minh thông tin bạn cung cấp đối với cơ sở dữ liệu của bên thứ ba.
 • Để xử lý bất kỳ giao dịch và thanh toán trực tuyến nào của bạn (bao gồm tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bộ xử lý thanh toán bên thứ ba, ESP và các tổ chức tài chính khác khi cần thiết).

2.2 Để tiến hành kinh doanh và theo đuổi lợi ích hợp pháp của chúng tôi:

 • Để điều tra và giải quyết các thắc mắc, câu hỏi và khiếu nại và trả lời bất kỳ phản hồi.
 • Để đăng hoạt động trong trò chơi lên newsfeed của bạn và chia sẻ nội dung với những người chơi khác có thể dẫn đến Điểm trung thành, Điểm hoặc Phần thưởng (việc đăng hoạt động trong trò chơi này có thể được kiểm soát trong cài đặt quyền riêng tư của bạn).
 • Để hỗ trợ bạn tham gia vào các chương trình khuyến mãi, nghiên cứu thị trường và sự kiện của bên thứ ba.
 • Cuộc trò chuyện qua điện thoại và trò chuyện của khách hàng có thể được ghi lại để cho phép chúng tôi cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng và các sản phẩm của chúng tôi, đào tạo nhân viên và ghi lại những gì được nói trong trường hợp khiếu nại tiếp theo.
 • Cung cấp cho bạn các khuyến mại và thông tin mà bạn đã chỉ định hoặc chúng tôi đã quan tâm đến Sản phẩm của chúng tôi.
 • Chúng tôi giám sát việc sử dụng các trang web và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi và sử dụng thông tin cá nhân của bạn để giúp chúng tôi cải thiện và bảo vệ nội dung, dịch vụ và trang web của chúng tôi, cả trực tuyến và ngoại tuyến.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cá nhân hóa trang web và dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
 • Chúng tôi giám sát tài khoản của khách hàng để ngăn chặn việc sử dụng các hành vi không công bằng trong trang web của chúng tôi.
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để điều tra mọi khiếu nại nhận được từ bạn hoặc từ người khác, về trang web hoặc dịch vụ của chúng tôi.
 • Chúng tôi có thể được yêu cầu chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba đáng tin cậy, những người cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ liên quan đến việc cung cấp dịch vụ đánh bạc của chúng tôi, bao gồm hỗ trợ khách hàng, bảo mật thông tin, thanh toán, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu và khảo sát.
 • Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân liên quan đến khiếu nại pháp lý và cho các mục đích tuân thủ, quy định và điều tra khi cần thiết (bao gồm tiết lộ thông tin đó liên quan đến quy trình pháp lý hoặc kiện tụng).
 • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để xây dựng hồ sơ về nhân khẩu học, các hành vi và sở thích của bạn. Điều này được sử dụng để thông báo các quyết định chúng tôi đưa ra liên quan đến các dịch vụ, nội dung và chương trình khuyến mãi chúng tôi cung cấp. Chúng tôi cũng báo cáo về sự đóng góp khác nhau cho hiệu suất thương mại của chúng tôi từ các hồ sơ khách hàng khác nhau. Chúng tôi tạo hồ sơ thông qua các quy trình thủ công hoặc tự động, bao gồm từ các nhà cung cấp bên thứ ba.

2.3 Phù hợp với sở thích của bạn:

 • Tùy thuộc vào sở thích tiếp thị của bạn (nếu có), chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để truyền thông tiếp thị có thể được quan tâm trên nhiều nền tảng khác nhau, chẳng hạn như email, tin nhắn văn bản (bao gồm WhatsApp và tin nhắn tức thời Skype), điện thoại, thư bưu điện , trực tuyến, nhắn tin hộp thư đến, thông báo đẩy hoặc các kênh có sẵn khác để cung cấp cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và chương trình khuyến mãi của chúng tôi, bao gồm các sản phẩm chơi trò chơi khác (như poker trực tuyến, sòng bạc, cá cược và dịch vụ bingo).
 • Để chia sẻ chi tiết liên hệ của bạn với các đối tác truyền thông và các chi nhánh được chọn cho mục đích họ có thể cung cấp dịch vụ tiếp thị của riêng họ cho bạn. Chúng tôi chỉ làm điều này khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn và phù hợp với sở thích tiếp thị của bạn.
 • Để đưa bạn vào các cuộc khảo sát hoặc chương trình khuyến mãi bạn đã đồng ý.
 • Chúng tôi đặt cookie và sử dụng các công nghệ tương tự theo Thông báo về Cookie của chúng tôi để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Thông báo về Cookie của chúng tôi .
 • Trong những dịp khác mà chúng tôi xin phép bạn, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho mục đích mà chúng tôi giải thích tại thời điểm đó.
 • Bất cứ nơi nào chúng tôi dựa vào sự đồng ý của bạn, bạn sẽ luôn có thể rút lại sự đồng ý đó, mặc dù chúng tôi có thể có các căn cứ pháp lý khác để xử lý dữ liệu của bạn cho các mục đích khác, chẳng hạn như các quy định nêu trên. Bạn có thể từ chối điều này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật tùy chọn tiếp thị của bạn.

2.4 Đối với các mục đích được yêu cầu bởi pháp luật:

 • Đáp lại yêu cầu của chính phủ hoặc cơ quan thực thi pháp luật tiến hành điều tra.
 • Điều tra và / hoặc báo cáo gian lận, khủng bố, xuyên tạc, sự cố an ninh hoặc tội phạm, theo luật pháp hiện hành.

3. QUYẾT ĐỊNH TỰ ĐỘNG

Chúng tôi có thể sử dụng việc ra quyết định tự động (nghĩa là các quyết định được đưa ra mà không có sự can thiệp của con người), bao gồm cả hồ sơ; tạo một mô tả về nhân khẩu học của bạn, các hành vi trong quá khứ, các hành vi và sở thích trong tương lai.

Điều này giúp chúng tôi;

 • để cung cấp cho bạn nội dung và ưu đãi được nhắm mục tiêu cá nhân thông qua nền tảng của chúng tôi và thông qua truyền thông tiếp thị của chúng tôi;
 • để cung cấp dịch vụ khác biệt cho khách hàng liên quan đến thanh toán và rút tiền, dịch vụ khách hàng và các dịch vụ hoạt động khác; và
 • tuân thủ các quy định pháp luật và quy định, gian lận, chống rửa tiền và chơi game có trách nhiệm.

Nếu bạn không đồng ý với kết quả của quyết định tự động, vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết trong phần Quyền và chúng tôi sẽ xem xét quyết định.

4. CÔNG BỐ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin về bạn;

 • cho các công ty khác trong Tập đoàn Cloudsport.Club, bao gồm Cloudsport.Club Holdings PLC và các công ty con trực tiếp và gián tiếp vì lý do nội bộ, chủ yếu cho mục đích kinh doanh và hoạt động theo thông báo bảo mật này;
 • cho các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, những người sẽ thay mặt chúng tôi xử lý các mục đích được xác định ở trên. Các bên thứ ba này bao gồm nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ trang web, bảo trì, vận hành trung tâm cuộc gọi, kiểm tra nhận dạng, dịch vụ xác minh thông tin, tiếp thị, phân tích dữ liệu, nghiên cứu và khảo sát, bộ xử lý thanh toán điện tử của bên thứ ba và / hoặc tổ chức tài chính để xử lý các giao dịch tài chính và các tổ chức khác cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, xử lý các giao dịch trực tuyến của bạn và duy trì tài khoản của bạn;
 • với cơ quan thực thi pháp luật và các cơ quan công quyền để tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ pháp lý hoặc nơi chúng tôi tin rằng chúng tôi có nghĩa vụ tuân thủ nghĩa vụ.
 • với các bên thứ ba để thực thi các điều khoản sử dụng của chúng tôi và bất kỳ thỏa thuận nào khác; hoặc để bảo vệ các quyền, tài sản, an toàn hoặc bảo mật của Tập đoàn Cloudsport.Club, bên thứ ba hoặc công chúng;
 • với các trang web trò chơi trực tuyến khác, ngân hàng, công ty thẻ tín dụng và các cơ quan thích hợp, nơi bạn bị phát hiện lừa đảo hoặc cố gắng lừa gạt chúng tôi hoặc bất kỳ người dùng dịch vụ nào khác của chúng tôi, có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở thao tác trò chơi, gian lận thanh toán hoặc giao dịch bị cấm (bao gồm rửa tiền); và
 • với các bên thứ ba trong trường hợp bán, mua tài sản, sáp nhập, phá sản hoặc tiến hành tổ chức lại.

5. CHUYỂN GIAO QUỐC TẾ

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ của chúng tôi nằm trong EEA.

Như với bất kỳ tổ chức đa quốc gia nào, chúng tôi thường được yêu cầu chuyển dữ liệu quốc tế. Theo đó, dữ liệu về bạn có thể được chuyển đi trên toàn cầu (nếu dữ liệu của bạn được thu thập trong Khu vực kinh tế châu Âu, điều này có nghĩa là dữ liệu của bạn có thể được chuyển ra bên ngoài nó).

Trường hợp thông tin cá nhân của bạn được chuyển đến một quốc gia hoặc lãnh thổ bên ngoài Khu vực kinh tế châu Âu và nơi này là một quốc gia không có quyết định thỏa đáng được Ủy ban EU phê duyệt, chúng tôi sẽ thực hiện các bước với mục đích đảm bảo quyền riêng tư thông tin của bạn tiếp tục được bảo vệ. Ví dụ: bằng cách sử dụng Quy tắc liên kết bộ xử lý của bên thứ ba, thỏa thuận bảo mật nội bộ nhóm, Ủy ban EU đã phê duyệt các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn hoặc xác minh rằng các bên thứ ba được chứng nhận theo cơ chế chứng nhận được phê duyệt theo quy tắc bảo mật quốc tế.

6. QUYỀN CỦA BẠN

Theo luật, bạn có một số quyền khi nói đến thông tin của bạn. Bạn có thể thực hiện bất kỳ quyền nào bằng cách liên hệ với chúng tôi thông qua thông tin liên hệ của chúng tôi dưới đây.

 • Quyền phản đối xử lý . Bạn có quyền phản đối một số loại xử lý nhất định, bao gồm xử lý để tiếp thị trực tiếp.
 • Quyền được thông báo . Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách chúng tôi sử dụng thông tin và quyền của bạn.
 • Quyền truy cập . Bạn có quyền có quyền truy cập vào thông tin của mình (nếu chúng tôi đang xử lý thông tin đó) và một số thông tin khác (tương tự như thông tin được cung cấp trong Thông báo bảo mật này).
 • Quyền cải chính. Bạn có quyền sửa thông tin của mình nếu nó không chính xác hoặc không đầy đủ. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi khắc phục mọi lỗi trong thông tin mà chúng tôi giữ.
 • Quyền tẩy xóa. Điều này còn được gọi là “quyền bị lãng quên” và, theo cách hiểu đơn giản, cho phép bạn yêu cầu xóa hoặc xóa thông tin của bạn mà chúng tôi giữ. Quyền này không tuyệt đối và sẽ không được áp dụng khi áp dụng các lý do chính đáng và hợp pháp.
 • Quyền hạn chế xử lý . Bạn có quyền ‘chặn’ hoặc ngăn chặn việc sử dụng thêm thông tin của bạn. Khi xử lý bị hạn chế, chúng tôi vẫn có thể lưu trữ thông tin của bạn, nhưng sẽ không sử dụng thêm.
 • Quyền chuyển đổi dữ liệu. Bạn có quyền lấy và sử dụng lại thông tin của mình cho các mục đích của riêng bạn trên các dịch vụ khác nhau. Đây không phải là một quyền chung tuy nhiên và có những trường hợp ngoại lệ.
 • Quyền khiếu nại. Bạn có quyền khiếu nại về cách chúng tôi xử lý hoặc xử lý thông tin của bạn với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu quốc gia của bạn. Xem phần liên hệ ở trên.
 • Quyền rút lại sự đồng ý. Nếu bạn đã đồng ý với bất cứ điều gì chúng tôi làm với thông tin của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý của bạn để xử lý thông tin của bạn bất cứ lúc nào.

7. BẢO MẬT

Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của bảo mật thông tin và các kỹ thuật cần thiết để bảo mật thông tin. Chúng tôi sử dụng các biện pháp tổ chức, kỹ thuật và hành chính hợp lý để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi sự truy cập trái phép hoặc thay đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin mà chúng tôi nắm giữ và chúng tôi thực hiện các bước để đảm bảo các công ty con, đại lý, chi nhánh và nhà cung cấp của chúng tôi cũng sử dụng mức độ bảo mật đầy đủ . Đặc biệt;

 • Bảo mật dữ liệu tường lửa;
 • Các trang web được mã hóa được chứng nhận; và
 • ISO27001: 2013 chứng nhận thực hành kinh doanh.

8. TRẢ LỜI THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khoảng thời gian chúng tôi có thể giữ lại dữ liệu về bạn sẽ tùy thuộc vào mục đích thu thập dữ liệu, liệu bạn có yêu cầu xóa dữ liệu hay không và liệu có bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào yêu cầu lưu giữ dữ liệu hay không (ví dụ: để tuân thủ quy định ). Chúng tôi sẽ lưu giữ dữ liệu về bạn ít nhất là cần thiết để thực hiện các mục đích mà dữ liệu được thu thập. Trường hợp Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích tiếp thị hoặc với sự đồng ý của bạn, Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân cho đến khi bạn yêu cầu chúng tôi dừng lại và trong một thời gian ngắn sau đó (để cho phép chúng tôi thực hiện các yêu cầu của bạn). Chúng tôi cũng ghi lại sự thật rằng bạn đã yêu cầu chúng tôi không gửi cho bạn tiếp thị trực tiếp hoặc xử lý thông tin cá nhân của bạn vô thời hạn để chúng tôi có thể tôn trọng yêu cầu của bạn trong tương lai.

Trường hợp Chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi, Chúng tôi sẽ thực hiện theo tất cả các giai đoạn lưu giữ được quy định bởi luật hiện hành.

9. THAY ĐỔI THÔNG BÁO RIÊNG TƯ CỦA CHÚNG TÔI

Thỉnh thoảng chúng tôi có thể cập nhật thông báo này (và bất kỳ thông báo bảo mật bổ sung nào). Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi theo yêu cầu của pháp luật để làm như vậy. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên xem lại Thông báo bảo mật này.

Miễn trừ trách nhiệm

Mặc dù Cloudsport.Club sử dụng các nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng nội dung của Trang web này là chính xác và cập nhật, nhưng nó không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ thông tin nào có thể không chính xác hoặc đầy đủ hoặc đã lỗi thời. Cloudsport.Club phụ thuộc vào các bên thứ ba trong phần lớn thông tin được cung cấp và có quyền thay đổi dữ liệu, tài liệu tham khảo và thông số kỹ thuật của sản phẩm hoặc dịch vụ bất cứ lúc nào hoặc để truy cập theo các điều khoản và điều kiện bổ sung.

Nội dung của Trang web này chỉ nhằm mục đích thông tin chung và quan hệ công chúng và không có ý định cung cấp lời khuyên, đưa ra bất kỳ đề nghị nào hoặc tạo ra hoặc dẫn đến việc tạo ra bất kỳ mối quan hệ có thể thực thi pháp lý nào giữa Cloudsport.Club và bạn. Không nên phụ thuộc vào bất kỳ tuyên bố nào được thực hiện trên Trang web, cho dù cho mục đích đầu tư hay không.

Cloudsport.Club LOẠI TRỪ ĐẾN TUYỆT VỜI HOÀN TOÀN ĐƯỢC PHÉP THEO LUẬT TẤT CẢ CÁC TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ, TRÊN MỘT PHẦN CỦA Cloudsport.Club.

Cloudsport.Club không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm nào đối với nội dung hoặc chức năng của bất kỳ trang web nào khác có thể được truy cập thông qua Trang web Cloudsport.Club, cũng như không có trách nhiệm đảm bảo hoạt động đúng của bất kỳ siêu liên kết nào.